Portfolio > Sculpture and Ceramics

Ashes to ashes
Ashes to ashes
Stoneware raku
2015